Zasady Akcji Jenot „Zrób biznes z Monolith Group”
 1. Organizator Akcji:

  1.  Akcję „Zrób biznes z Monolith Group” organizuje Monolith Group Sp. z o.o. ul. Truskawkowa,  6 75-668, Koszalin, NIP: 6692534978 , zwana dalej „Organizatorem”.

 2. Cel Akcji:

  1. Celem akcji jest wsparcie biznesowe nowych i kiełkujących przedsięwzięć

 3. Zasady uczestnictwa:

  1. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, która wypełni formularz dostępny online lub stacjonarnie.

  2. Aby wziąć udział w Akcji, uczestnik musi wypełnić formularz, podając następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres email, opis pomysłu na biznes

  3. Akcja trwa od 27.10.2023 r. do 10.11.2023 r.

 4. Przetwarzanie danych:

  1. Dane osobowe uczestników przetwarzane są w celu realizacji Akcji oraz kontaktowania się z uczestnikami w celu omówienia wybranych projektów.

  2. Administratorem danych osobowych jest Monolith Group Sp. z o.o.

  3. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

  4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Akcji.

 5. Rola Monolith Group:
   Organizator, poza rolą organizacyjną, pełni funkcję mentora oraz inkubatora przedsiębiorczości, udostępniając wybranym uczestnikom zasoby, wiedzę oraz doświadczenie nabyte w biznesie.

 6. RODO:

  1. Dane uczestników przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  2. Dane osobowe uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 7. Postanowienia końcowe:

  1. Uczestnictwo w akcji jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.